(SOUND LEVELS) ترازهای صوتی

ترازهای صوتی (Sound Levels)

موج صوتی:

برای تعریف موج صوتی می‌توان گفت که موج صوتی هر اغتشاشی است که در محیط مادی کشسان (گاز، مایع یا جامد) منتشر شود.

ترازهای صوتی:

به دلیل گستردگی بسیار زیاد فشار صوتی که گوش انسان می‌­شنود، استفاده از آن در جداول و نمودار­ها توجیه‌پذیر نیست. بنابراین بعد از اختراع تلفن، تصمیم بر آن شد که از مقیاس لگاریتمی برای بیان کمیت‌های آکوستیکی استفاده گردد. از آن موقع تاکنون کمیت­‌هایی چون تراز فشار صوت، تراز توان صوت و تراز شدت صوت معمولاً به صورت لگاریتمِ نسبتِ مقدار اندازه‌گیری‌شده به یک مقدار مرجع بیان می­‌شوند. چون حد شنوایی در فرکانس 20 میکروپاسکال می‌باشد، این عدد به عنوان مرجع محاسبه سایر کمیت­‌ها انتخاب شده است. پس هر زمان یک کمیت آکوستیک به صورت لگاریتمی بیان شد، به این معنی است که این کمیت، یک تراز دسی­‌بل (dB) بالاتر یا پایین­تر از مقدار مرجع است.

تراز فشار صوت:

هر تغییری درفشار هوا به بیشتر یا کمتر از فشار اتمسفر، فشار صوت نامیده می‌­شود. در واقع فشار صوت همان کمیتی است که گوش انسان می‌­شنود، پس اگر فشار صوت زیاد باشد گوش انسان آسیب می­‌بیند. به همین دلیل زمانی که می­‌خواهیم پاسخ ناهنجاری صدا یا آسیب شنوایی صدا را بررسی کنیم، فشار صوت را اندازه­‌گیری می‌کنیم. واحد اندازه گیری فشار صوت می­‌باشد. فشار صوت به عوامل مختلفی وابسته است. قدرت منبع صوت، جنس دیواره‌های اتاق، ابعاد اتاق و تأثیری است که منابع مختلف روی هم می‌گذارند.

تراز توان صوت:

هر منبع صوت مقدار مشخصی انرژی صوتی در اطراف خود منتشر می­‌کند و توان صوت نرخ انتشار این انرژی است. واحد توان صوت، Watt است. توان صوت ویژگی ذاتی یک منبع صوت بوده و مستقل از فاصله از منبع یا انعکاس دیواره‌ها می­‌باشد. 

تراز شدت صوت:                        

کمیت مهم دیگری که در مهندسی آکوستیک اندازه‌گیری می­‌شود، شدت صوت است که واحد آن وات بر متر مربع  می­‌باشد. شدت صوت در واقع توان صوتی است که از واحد سطح در یک نقطه می­‌گذرد. شدت صوت کمیتی برداری است به این صورت که در جهت انتشار صوت، مقدار آن بیشینه بوده و عمود بر آن، مقدارش صفر می­‌باشد. بنابراین شدت صوت همانند توان صوت به محیط انتشار وابسته نبوده و تنها به منبع صوت بستگی دارد. برداری بودن این کمیت کمک می­‌کند تا با اندازه‌گیری آن بتوان منابع اصلی نویز را شناسایی کرد.