(A WEIGHING OF SOUND) صدا A وزن‌دهی

وزن دهی A صدا (A Weighing of Sound)

بیشتر صداهایی که توسط منابع صوتی تولید می‌شوند، معمولاً شامل ترکیبی از فرکانس های مختلف است. صدایی که از طریق گوش انسان به سامانه شنوایی می‌رسد، در مسیر گوش پالایش (فیلتر) شده که بدین ترتیب بلندی صدایی که حس شنوایی درک می کند با بلندی صدای واقعی متفاوت است. میزان پالایش صوت را در فرکانس های مختلف اندازه‌گیری می کند که این میزان را (A-weighing) می‌گویند. برچسب A برای جدا کردن این وزن‌دهی از وزن‌دهی‌های دیگر است. تعریف و مقادیر این وزن دهی در منابع معتبر از جمله استاندارد بین المللی IEC 61672: 2003 آورده شده است.

مقیاس وزنی در اندازه‌گیری صدا

حساسیت گوش انسان نسبت به فرکانس‌های مختلف صدا یکسان نیست. برای نزدیک کردن مقادیر اندازه‌گیری شده به حس شنوایی انسان، لازم است مقادیر صدای اندازه‌گیری شده تصحیح شوند. برای این منظور سیستم‌های مختلفی تعریف شده­‌اند؛ مانند: B-weight، A-weight و C-weight. از میان این سیستم‌ها، اغلب از سیستم A-weight استفاده می‌­شود. در هر کدام از این سیستم‌­ها یک ثابت مشخص از مقدار اندازه ­گیری شده (مقدار واقعی تراز فشار صوت یا
Linear) کم یا اضافه می­‌شود تا به حس شنوایی انسان نزدیک­ شود. همانطور که در جدول زیر دیده می شود، مقدار تصحیح در فرکانس
1000 عدد صفر است، یعنی در این فرکانس، صدای موجود در طبیعت دقیقاً توسط انسان شنیده می‌شود و از لحاظ حسی، خطایی وجود ندارد. مقادیر تصحیح سیستم در جدول زیر آورده شده است.

مقادیر تصحیح

A-weight

فرکانس Hz

مقادیر تصحیح

A-weight

فرکانس Hz

مقادیر تصحیح

A-weight

فرکانس Hz

1.3

2500

13.4

160

-70.4

10

1.2

3150

−10.9

200

−63.4

12.5

1.0

4000

-8.6

250

−56.7

16

0.5

5000

-6.6

315

−50.5

20

-0.1

6300

-4.8

400

−44.7

25

-1.1

8000

-3.2

500

−39.4

31.5

-2.5

10000

-1.9

630

−34.6

40

-4.3

12500

-0.8

800

−30.2

50

-6.6

16000

0.0

1000

−26.2

63

-9.3

20000

0.6

1250

−22.5

801.0

1600

−19.1

1001.2

2000

−16.1

125