تماس با ما

آدرس

مشهد – کیلومتر12 جاده قوچان – پارک علم و فناوری خراسان – شرکت صنعت پروژه توس
کد پستی 9185176935

شماره تماس

051-35425513
051-35425514

051-35425513 (فکس)

ساعت 8 تا 16

ایمیل

Spt.Co.Info@gmail.com​ info@toosacoustic.com